PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC TẠI MERRYSTAR

Các phương pháp dạy và học tại MerryStar được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu trên thế giới về đặc điểm phát triển và quy luật tự nhiên của việc học ở trẻ mầm non, trong đó chúng tôi đặc biệt chú trọng tới:

Lấy học sinh làm trung tâm là nguyên tắc nền tảng cho các phương pháp giáo dục tại MerryStar – chúng tôi sử dụng ba phương pháp giảng dạy chính, được áp dụng cho tất cả các môn học, bao gồm:

Tại Mầm non MerryStar, chúng tôi tin rằng mỗi trẻ ở mỗi một thời điểm là sự kết hợp độc đáo của những năng khiếu, nhu cầu học tập, sở thích, kỹ năng và những yếu tố này cũng thay đổi không ngừng. Những đặc điểm này sẽ cùng nhau quyết định việc trẻ sẽ học nhanh và học tốt tới đâu khi ở trường. Do đó, chúng tôi quyết định lựa chọn phương pháp dạy học thích ứng – “Adaptive teaching”, một khái niệm dạy học còn khá mới mẻ ở Việt Nam làm phương pháp giảng dạy và tiếp cận chung cho tất cả các môn học trong chương trình.

Mục tiêu của chúng tôi khi lựa chọn phương pháp dạy học thích ứng là mỗi một trẻ dù ở trình độ nâng cao hay mới bắt đầu, đều sẽ được thử thách ở mức độ phù hợp. Điều này không chỉ áp dụng đối với sự khác biệt giữa các trẻ với nhau mà còn đối với chính mỗi trẻ. Phương pháp dạy học thích ứng tính toán đến khả năng trẻ sẽ tiến bộ so với chính bản thân mình theo thời gian và do đó việc điều chỉnh hướng dẫn liên tục là hoàn toàn cần thiết khi năng lực học tập của trẻ tốt lên.

Có hai mức độ của dạy học thích ứng: vĩ mô và vi mô (Corno và Snow, 1986). Những điều chỉnh vĩ mô là những điều chỉnh hướng dẫn ở phạm vi rộng, dựa trên các dữ liệu chính xác như kết quả đánh giá định kỳ của trẻ. Những điều chỉnh vi mô diễn ra trong từng khoảnh khắc của lớp học.

Chúng tôi đã xây dựng một bộ các công cụ quan sát, đánh giá trẻ hàng ngày và đánh giá trẻ định kỳ nhằm hỗ trợ giáo viên đánh giá chính xác năng lực và sự tiến bộ của trẻ để có những điều chỉnh liên tục, phù hợp vì lợi ích của trẻ.

Phương pháp học tập thông qua vui chơi cung cấp cho trẻ cơ hội chủ động và sáng tạo khi tham gia các hoạt động cùng mọi người, đồ vật và môi trường xung quanh. Khi chơi, trẻ sẽ tổ chức, xây dựng, điều khiển, giả vờ, khám phá, điều tra, sáng tạo, tương tác, tưởng tượng, đàm phán và hiểu hơn về thế giới xung quanh. Điều này khuyến khích sự phát triển toàn diện của trẻ (thể chất, tình cảm, cảm xúc xã hội, nhận thức và sáng tạo) và phụ thuộc vào cách sử dụng, phương pháp học tập thông qua vui chơi còn góp phần hỗ trợ phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và toán học. Vai trò của giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động chơi phù hợp là vô cùng quan trọng.

Khi trẻ học tập thông qua vui chơi

Khi trẻ tò mò, việc học tập của trẻ sẽ trở thành học tập có chủ đích. Học tập truy vấn đánh trúng vào sự tò mò của trẻ bằng cách tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào quá trình khám phá thật sự. Trẻ sẽ tự đặt câu hỏi về bất cứ chủ đề nào mình quan tâm, tìm kiếm câu trả lời và chia sẻ với người khác. Phương pháp này khuyến khích trẻ học tập hợp tác và có thể được sử dụng một cách hiệu quả trong hầu hết các lĩnh vực học tập, độc lập hoặc liên môn.

Khi trẻ học tập thông qua truy vấn

Thậm chí trong trường hợp trẻ không trả lời được những câu hỏi này trên lớp thì đây chính là cơ hội tuyệt vời để các con tiếp tục tìm hiểu, ở nhà hoặc ở trường từ đó thúc đẩy quá trình tư duy sâu và liên hệ với những kiến thức đã biết.

Không chỉ tập trung vào quá trình tìm hiểu, truy vấn với sự hỗ trợ và hướng dẫn của giáo viên, phương pháp học này cũng tạo cho trẻ cơ hội để học các kiến thức ngữ pháp, từ vựng và phát triển các kỹ năng đọc, viết, lắng nghe và kỹ năng trình bày.

Contact Form cuối trang – vn