CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NHẬP HỌC MÙA THU
NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng cho kỳ khai giảng tháng 7-8-9/2023)

1. Chính sách ưu đãi giảm phí

A. Phí ghi danh

  • Tặng 100% phí ghi danh (tư vấn sức khỏe với Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và đánh giá đầu vào)

B. Học phí

  • Giảm 10% học phí nếu đóng theo kỳ hoặc theo năm;
  • Giảm 15% học phí cho các học sinh nếu đăng ký theo nhóm 3 HS nhập học;
  • Giảm 20% học phí cho các học sinh nếu đăng ký theo nhóm 5 HS nhập học.

* Phụ huynh được sử dụng 01 ưu đãi ở mức cao nhất trong các chính sách ưu đãi trên (không áp dụng đồng thời nhiều ưu đãi)

2. Các ưu đãi khác

  • Tặng 1 bộ đồng phục và 1 balo xinh xắn của MerryStar.

3. Thời gian và điều kiện áp dụng

  • Thời gian áp dụng chính sách ưu đãi: Từ 01/7/2023 – 30/9/2023
  • Điều kiện áp dụng ưu đãi phí: Nộp đầy đủ học phí theo các quy định thuộc Biểu phí và Quy định tài chính năm học 2023 – 2024.
  • Quy định thứ tự áp dụng đồng thời các khoản ưu đãi, chiết khấu: theo mục II thuộc Biểu phí và Quy định tài chính năm học 2023– 2024.
Contact Form cuối trang – vn